เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061373
หมายเลขทรัพยากรi00095001
บาร์โค้ด30020000770174
เล่มDVD
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า12 Dec 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0