เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074891
หมายเลขทรัพยากรi00119702
บาร์โค้ด30020000782518
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า1 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1