เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074420
หมายเลขทรัพยากรi00118915
บาร์โค้ด30020000785354
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือมุมคุณธรรม (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า6 Mar 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0