เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076895
หมายเลขทรัพยากรi00124353
บาร์โค้ด30020000788333
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า24 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0