เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076832
หมายเลขทรัพยากรi00124246
บาร์โค้ด30020000788432
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า18 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0