เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074891
หมายเลขทรัพยากรi00124122
บาร์โค้ด30020000789034
เล่มDVD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า10 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0