เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074420
หมายเลขทรัพยากรi00125066
บาร์โค้ด30020000789455
เล่มDVD
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือมุมคุณธรรม (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า4 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0