เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089716
หมายเลขทรัพยากรi00148780
บาร์โค้ด30020000815862
เล่มCD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า30 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0