เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089702
หมายเลขทรัพยากรi00148805
บาร์โค้ด30020000816589
เล่มDVD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAV Master (Staff Only)
วันที่นำเข้า30 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0