เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089702
หมายเลขทรัพยากรi00148809
บาร์โค้ด30020000816621
เล่มDVD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า30 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0