เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074025
หมายเลขทรัพยากรi00118003
บาร์โค้ด30020000822991
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า29 Dec 2011
จำนวนครั้งที่ยืม18