เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00123062
บาร์โค้ด30020000824492
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2543
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0