เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076004
หมายเลขทรัพยากรi00122930
บาร์โค้ด30020000824708
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า14 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1