เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076004
หมายเลขทรัพยากรi00122929
บาร์โค้ด30020000824773
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 2 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า14 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1