เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00122743
บาร์โค้ด30020000824799
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2537
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0