เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068264
หมายเลขทรัพยากรi00107318
บาร์โค้ด30020000856056
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า3 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม1