เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054547
หมายเลขทรัพยากรi00106812
บาร์โค้ด30020000857088
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า22 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0