เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058816
หมายเลขทรัพยากรi00091109
บาร์โค้ด30020000871188
เล่มแผ่น 1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio Visual Materials (8th floor)
วันที่นำเข้า22 Aug 2008
จำนวนครั้งที่ยืม0