เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059052
หมายเลขทรัพยากรi00091407
บาร์โค้ด30020000913022
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเด็ก (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า9 Sep 2008
จำนวนครั้งที่ยืม7