เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059930
หมายเลขทรัพยากรi00092406
บาร์โค้ด30020000920001
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวรรณกรรม (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า3 Oct 2008
จำนวนครั้งที่ยืม11