เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00098346
บาร์โค้ด30020000939480
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ธ.ค.2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0