เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00095843
บาร์โค้ด30020000941148
เล่ม8,90/ม.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Jan 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0