เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061698
หมายเลขทรัพยากรi00097704
บาร์โค้ด30020000941924
เล่มvol. 29 no. 1 Apr.2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม2