เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00095845
บาร์โค้ด30020000942260
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ม.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Jan 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0