เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00096846
บาร์โค้ด30020000942450
เล่มvol. 110 no. 2 JUN. 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0