เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00096719
บาร์โค้ด30020000942583
เล่มvol. 106 no. 1-4/MAR.-DEC.2004
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Jan 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0