เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00096915
บาร์โค้ด30020000943102
เล่ม8,91/ก.พ.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0