เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00098027
บาร์โค้ด30020000943284
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1485/30 ม.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0