เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00097061
บาร์โค้ด30020000943706
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 4/ก.พ.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0