เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00099003
บาร์โค้ด30020000943821
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 5 มี.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0