เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00097565
บาร์โค้ด30020000943847
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ม.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0