เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00097472
บาร์โค้ด30020000943987
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1490 (06 มี.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0