เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00097534
บาร์โค้ด30020000944126
เล่ม8,92/มี.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0