เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00097616
บาร์โค้ด30020000944266
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1491(13 มี.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า13 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0