เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00097133
บาร์โค้ด30020000944886
เล่มvol. 38 no. 2 FEB. 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Feb 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0