เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00097954
บาร์โค้ด30020000946428
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1429 04 ม.ค. 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0