เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00097926
บาร์โค้ด30020000946717
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1456 (11 ก.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0