เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00097923
บาร์โค้ด30020000946741
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1459 (01 ส.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0