เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00118512
บาร์โค้ด30020000950040
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2549
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0