เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00098345
บาร์โค้ด30020000950289
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0