เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00098296
บาร์โค้ด30020000952368
เล่ม8,93/เม.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0