เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00098313
บาร์โค้ด30020000952442
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1493 (27 มี.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 Mar 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0