เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00098324
บาร์โค้ด30020000952467
เล่มvol. 51 no. 1 (Jan.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0