เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00098880
บาร์โค้ด30020000953804
เล่มvol. 68 no. 3 Jun. 1966
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0