เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00098928
บาร์โค้ด30020000953903
เล่มvol. 18 no. 1-4 Jun.-Mar.1996-1997
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0