เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00098477
บาร์โค้ด30020000954364
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 6 เม.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0