เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00098508
บาร์โค้ด30020000954448
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1494 (03 เม.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0