เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00098666
บาร์โค้ด30020000954489
เล่มvol. 32 no. 3/Mar.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0