เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00098664
บาร์โค้ด30020000954521
เล่มvol. 32 no. 1 Jan. 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0