เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00098680
บาร์โค้ด30020000954604
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1495 (10 เม.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0